Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPIR)

 • Kalkulacja zaliczki na podatek dochodowy PIT

 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (dotyczy czynnego podatnika VAT)

 • Sporządzenie deklaracji VAT (dotyczy czynnego podatnika VAT)

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

 

Ryczałt

 • Ewidencji ryczałtu

 • Ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (dotyczy czynnego podatnika VAT)

 • Wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

Księgi handlowe tzw. pełna księgowość

 • Prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości

 • Sprawdzamy dokumenty pod kątem formalnym i rachunkowym

 • Sporządzamy okresowe sprawozdania finansowe według polskich standardów rachunkowości

 • Sporządzamy sprawozdania dla GUS

 • Sporządzamy listy płac pracowników, deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe

 • Współpracujemy z audytorami badającymi sprawozdania finansowe

 

O nas

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu popartemu fachową wiedzą i znajomością obowiązujących przepisów prawa oferujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie.

Bierzemy odpowiedzialność za wykonaną przez nas pracę oraz gwarantujemy Państwu poufność przekazywanych informacji.

Poznaj szczegóły

Nasze usługi

Pomożemy uporać się z polskim systemem podatkowym dla tych rozpoczynających działalność, jak i tych, którzy już działają i szukają optymalizacji swoich kosztów.

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu oraz ksiąg rachunkowych.

Poznaj szczegóły